Logo školy

Ocenění společnosti Scio

Vzděláváme pro udržitelný rozvoj

 TOPlist

 CNW:Counter

 

Poslední aktualizace provedena

29. 12. 2012

Optimalizováno pro rozlišení obrazovky 1024 x 768 bodů.


 

Základní škola Čechtice, okres Benešov

Na Lázni 335, 257 65 Čechtice

 

Informace pro žáky


Charita 2012

V prosinci 2012 se ujala děvčata z 8. třídy - Tereza Děkanovská a Monika Hájková - charitativního prodeje bludišť. Výtěžek z tohoto prodeje byl zaslán na účet CPK Chrpa (Centrum přípravy koní pro hiporehabilitaci).
Děvčata získla pro "Centrum přípravy koní"  2 125 Kč.
Všem, kteří se sbírky zúčastnili, děkujeme.


LVK 2013

LVK proběhne v roce 2013 v Peci pod Sněžkou od 20. 1. 2013 do 26. 1. 2013.
Hl. vedoucí: Mgr. Iva Blažková
Instruktoři: Mgr. Petr Proschek, Mgr. Oldřich Šlambora
Zdravotnice: Anna Kubíková
Dozor: Jiří Kletečka
Seznam potřeb je zde.
Žák doloží lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti, potvrzení o seřízení lyží, bezinfekčnost, kopii karty ZP, starší žáci OP.
Všichni žáci jsou pojištěni.
Ubytování - Penzion ZákoutíJeden svět na školách

Příběhy bezpráví

 Příběhy bezpráví Pro žáky 7.  ročníku

Filmová projekce proběhne 16. 11. 2011 od 11. 40 do 13.20
Vede Mgr. Lenka Proschková
Účast Mgr. Ing. Šárka LohrováMultimediální prezentace

31. 5. 2011 začnou tradiční multimediální prezentace žáků 9. ročníku.

Divadelní klub

11. dubna 2011  – Divadlo Oskara Nedbala v Táboře, divadelní představení Čert a Káča (obsazení: E. Hrušková, J. Přeučil), prohlídka Tábor a husitská doba

Odjezd v 6.30 od školy, návrat v 16.00.

Zájemci 5. - 9. třídy (i rodiče,  prarodiče) se mohou hlásit u paní učitelky Svobodové a Vodné.


Exkurze pro aktivní žáky

ZŠ připravila tradiční exkurzi pro žáky 6. - 9. tříd, kteří se aktivně podílejí na chodu školy.

Náplň: Návštěva Českého rozhlasu, redakce týdeníku, procházka s výkladem po Kampě.

Termín: 7. 12. 2010, odjezd v 7.30, návrat v 17.00

 

Vede: Proschková, Žáková

 


Výtvarná soutěž

Čechtice v Mongolsku


 

Poslední školní den

30. 6. 2010 proběhne slavnostní ukončení školního roku.

Pro celou školu proběhne slavnostní ukončení od 7.55 v tělocvičně, pro 9. třídu od 9.00 v obřadní síni Úřadu městyse Čechtice. Rodiče jsou srdečně zváni.

Předpokládaný konec v 9.15, pro 9. třídu v 10.00.

Hezké prázdniny!


Exkurze do elektrárny Chvaletice 28. 6. 2010

Exkurze elektrárna Chvaletice


 

Projekt Já a spolužáci – 1. 6. 2010

MDD - program


 

Starověký Řím

25. 6. 2010 proběhne historické představení pro všechny žáky na téma starověký Řím. Začátek představení v 8.00.

Provedení: Skupina Pernštejni


SuperStar

Základní škola pořádá pro žáky ZŠ soutěž SuperStar 2010. Zájemci se mohou hlásit u paní učitelky Vesecké.

Školní kolo: 25. 5.. 2010 - tělocvična

Finálové kolo: 24. 6. 2010 - sokolovna

Pořádá: D. Vesecká, D. Žáková


 

Tradiční výlet za odměnu

Výlet pro žáky 5. - 9. třídy proběhne 19. 6. 2010. Tentokrát projedeme Sázavu od Ledče nad Sázavou až do Zruče nad Sázavou. Předpokládaný odjezd z Čechtic bude v 7.00, návrat kolem 18.00.

Žáci se seznámí s  českou řekou, s pamětihodnostmi na jejím toku a s přírodou v okolí. Na vodě lépe poznají své spolužáky i sami sebe a odnesou si spoustu pěkných vzpomínek a veselých zážitků. Je třeba, aby si pomohli, poradili a třeba i podpořili kamaráda, který tváří v tvář šlajsně dostane strach.

 

Plakát zde

Vedoucí: L. Proschková, M. Málková, J. Čanda


 

Divadelní klub

24. 5. 2010  – Divadlo kouzel P. Kožíška v Líbeznici u Prahy, prohlídka hradu Český Šternberk

Odjezd v 6.30 od školy, návrat v 16.00.

Zájemci 5. - 9. třídy (i rodiče,  prarodiče) se mohou hlásit u paní učitelky Svobodové a Vodné.


Kouzelný měsíc

Měsíc duben vyhlásila žákovská rada jako kouzelný. Ptáte se proč? Vždyť je duben zakončen svátkem všech čarodějnic, čarodějů a nadpřirozených sil. Proto kouzelný měsíc. Protože mají děti tyto dny rády, mohou vytvořit jakýkoliv výrobek, literární dílko, výtvarnou práci na toho téma a tím se zúčastnit školní soutěže. Výherci soutěže budou oceněni zajímavými cenami.

Výsledky soutěže najdete zde.


Projekty Charita, Velikonoce, a projekt 2. stupně Já a spolužáci

V měsíci březnu 2010 žákovská rada zorganizovala dva projekty, a to projekt Charita a Velikonoce.

Ve spolupráci s vyučujícími 2. stupně byl průřezově zařazen i projekt Já a moji spolužáci. Hrálo se divadélko, zorganizovala se beseda o průvodcovství, byla zorganizována beseda a výstavka o kyberšikaně, vybíral se nejzajímavější strom, proběhla výstava velikonočních vajíček, se soutěžními pracemi odjeli žáci na konferenci Junior internet, konal se turnaj v piškvorkách a stolním tenise a proběhlo školní hlasování o nejlepší výrobek velikonočního vejce. Vše organizovaly děti.

Děkuji jim.


Expedice Karakoram

Pohybová soutěž pro žáky 7. ročníku. Uskuteční se s největší pravděpodobností 30. 4. 2010 v Praze – Vysočanech. Účastníky navrhne třídní učitelka.


 

Junior Internet

Sedm žáků naší školy se v neděli 21. 3. 2010 zúčastní konference Junior Internet, která se koná v Praze na Karlově univerzitě - FHS.

Žáci si přihlásili svůj web, který vytvářejí v rámci nepovinné výuky, nebo i ve svém volném čase do soutěže.

 

Program konference najdete zde.


 

Divadelní klub

13. 4. 2010– DIVADLO U HASIČŮ v Praze – představení Kráska a netvor

Odjezd v 7.30 od školy, návrat v 15.00.

Zájemci (i rodiče,  prarodiče) se mohou hlásit u paní učitelky Svobodové a Vodné.

 

 

Testování žáků 7. ročníku

11. 3. 2010 od 13.25 proběhne testování žáků 7. ročníku z klíčových kompetencí. S sebou si žáci přinesou tužky, pera, gumy.

Konec testování předpokládáme v 15.05.

L. P.

 


Mladý Demosthenes

17. 12. 2009 proběhne tradiční soutěž mladých řečníků. Informace u paní učitelky V. Svobodové.


Pěvecký sbor ZŠ Čechtice ve školním roce 2009/2010

Pěvecký sbor v době adventu absolvoval 8 koncertů. Všude měl velký úspěch. Svým zpěvem žáci přinesli lidem zpestření předvánoční doby, pohladili po duši a zahřáli u srdce.

Děkujeme jim. 

Vedoucí:

D. Vesecká a D. Žáková

 Hudební doprovod na zvonkohru:

L. Slunečková

Členové sboru:

Marie Hubková

Veronika Šíchová

Tereza Veselá

Kateřina Keharová

Kamila Růžková

Matyáš Vesecký

Lukáš Kubík

Monika Hájková

Václav Kehar

Barbora Lohrová

Jakub Šanda

Andrea Korbelová

Jan Korbel

Kateřina Marešová

Štěpánka Štěpánková

Martina Giertliová

Barbora Štěpánková

Žaneta Marešová

Veronika Halešová

Veronika Holejšovská

Adéla Fialková

Michaela Kletečková

Zuzana Fialková

Andrea Svobodová

Děkujeme rodičům za vynikající spolupráci. Pomoc při dopravě žáků na akce je neocenitelná, časově náročná, a přesto rodiče žáky na akce dopravili vždy  a včas. Stejně tak tomu bylo i při dopravě z akcí.

Děkujeme.

L. Proschková

Mikuláš ve škole

4. 12. 2009 proběhne mikulášská nadílka ve škole. Organizačně zajišťuje 9. třída.

 

Lyžařský výcvikový kurz 2010

LVK proběhne od 10. 1. 2010 do 16. 1. 2010 v Herlíkovicích v Krkonoších.

Vedoucí kurzu: Mgr. Iva Blažková

Instruktoři: Mgr. Petr Proschek

                Ladislav Navrátil, Oldřich Šlambora

Zdravotník: Anna Kubíková

Dozory: PaedDr. Dagmar Žáková, Jiří Kletečka

Seznam potřeb je zde.

 

Testování žáků 9. ročníku

27. 11. 2009 od 7.55 proběhne testování žáků 9. ročníku z ČJ, M a obecných studijních předpokladů. S sebou si žáci přinesou tužky, pera, gumy.

Konec testování předpokládáme v 11. 30.

L. P.

 

Společenská výchova

Žákyně a žáci 8. a 9. třídy se od září 2009 účastní projektu Společenská výchova. Cílem je uvést studenty do společenského života, naučit je, jak se chovat ve společnosti, konverzovat, jak tančit. Závěrečný společenský večírek proběhne 2. 12. 2009 od 17.00.

Drazí rodiče, jste srdečně zváni.

Vede: p. Maršálek

Organizační zajištění: Mgr. Lenka Proschková, Jiří Kletečka, paní uklízečky

Organizačním zajištěním závěrečného večírku jsou pověřeny žákyně 9. třídy T. Babická a B. Tulachová ve spolupráci s ostatními účastníky.

 

Ptačí krmítko – soutěž

Žákovská rada si vzala pod patronát soutěž o nejlepší ptačí krmítko. Zapojit se může kdokoliv, vyrábět může sám, ve spolupráci se spolužáky, nebo dokonce i s rodiči. Výrobky můžete odevzdávat do 30. 11. 2009 ve škole. Co můžete vyhrát? Každý vyhrává hlavně dobrý pocit z vykonané práce, dále možnost vystavovat své krmítko v Praze. Jen na některé čeká hmotná odměna. Nechte se překvapit.

Bližší informace naleznete zde.  Autorem plakátu je Pavel Filip – 7. třída.

 

 

Koncert žáků

V pondělí 29. 6. 2009 pořádá ZŠ koncert pro žáky.

Vystoupí hudební skupina žáků Vysoký napětí a pěvecký sbor školy.

Začátek v 10.00

Zajišťuje: Mgr. Dana Vesecká a PaedDr. Dagmar Žáková

Divadelní klub

30. 3. 2009 – Malé vinohradské divadlo – představení Staré pověsti české

11. 5. 2009 – Národní divadlo loutek – představení Jožin z bažin

8. 6. 2009 – Divadlo Fidlovačka – představení Lucerna

 

Zájemci (i rodiče,  prarodiče) se mohou hlásit u paní učitelky Svobodové a Vodné.

 

Projekt Vážná hudba

5. 3. 2009 se žáci 7. a 8. třídy zúčastní ročníkového projektu Vážná hudba. Uslyší Alpskou symfonii a Svěcení jara.

Poté navštíví pražskou Státní konzervatoř. Budou seznámeni s technikou hry na různé nástroje a techniku zpěvu.

 

Vede: Miroslava Ptáčková, Dana Vesecká

Doprovod: Lenka Proschková

Turnaj ve stolním tenise

27. 2. 2009 proběhne v budově ZŠ turnaj ve stolním tenise. Utkáme se ZŠ Dolní Kralovice.

Zájemci se hlásí žákovské radě. do 3. 2. 2009

 

Testování 9. ročníků

2. 2. 2009 proběhne komplexní testování (evaluace) žáků 9. třídy. S podmínkami testování jsou žáci seznámeni prostřednictvím třídní učitelky. Testuje se český jazyk, matematika, přírodovědný a humanitní základ.

 

Exkurze

Pro žáky za odměnu (kázeň, spolehlivost, plnění povinností...) pořádáme exkurzi do TPCA Ovčáry, Kolína a Kouřimi. Termín 31. 3. 2009.

Sněhulák 2009

Soutěž o nejlepšího sněhuláka byla vyhodnocena 8. 1. 2009. Hodnotili členové žákovské rady.

I. kategorie

1. místo - 5. třída

2. místo 2. třída

3. místo 3. A

II. kategorie:

Jediní, kteří se zapojili, byli žáci 8. třídy. Získávají ocenění za aktivitu.

 

Všichni sněhuláci zdobí budovu ZŠ:

 

 

Lyžařský výcvikový kurz 2009

LVK proběhne od 11. 1. 2009 do 18. 1. 2009 v Dolním Dvoře v Krkonoších.

Vedoucí kurzu: Mgr. Iva Blažková

Instruktoři: Mgr. Petr Proschek

                Ladislav Navrátil, Pavel Ris

Zdravotník: Anna Kubíková

Dozory: PaedDr. Dagmar Žáková, Jiří Kletečka

Seznam potřeb je zde.

 

Volitelný seminář

6. 1. 2009 od 7.00 proběhne volitelný seminář na téma PREZENTACE. Sraz všech zájemců v učebně přírodopisu  v 6.50.

Vánoční koncerty

I v tomto školním roce probíhají vánoční koncerty žáků. V pořadí letos již 3. vánoční koncert

proběhne v Čechticích ve dvoře radnice 11. 12. 2008 od 15.30 hodin. Jste srdečně zváni.

Letos již proběhla vystoupení v Kondraci a v Křivsoudově.

Další vystoupení se uskuteční 16.12. 2008 od 17 hodin ve Vlašimi a 18. 12. 2008 v Domě s pečovatelskou službou v Čechticích.

 

Vánoční sněhulák

Soutěž tříd v tvorbě vánočního sněhuláka končí 15. 12. 2008. Žákovská rada poté výrobky vyhodnotí.

 

Projekt Společenská výchova

Pro žáky  8. a 9. ročníku probíhá projekt Společenská výchova. Tento projekt je zařazen do předmětů Etika, Rodinná výchova, Informatika, Pracovní činnosti, Občanská výchova, Český jazyk, Tělesná výchova a zčásti mu věnují žáci svůj volný čas. Projekt začal 25. 9. 2008 a skončí 27. 11. 2008, kdy nám žáci připraví  odpoledne, kde ukážou, jak se jim podařilo zvládnout společenské chování od A – Z.

 

Divadelní klub

Exkurze do České televize

19. 12. 2008 proběhne exkurze pro 6. – 9. třídu do prostor České televize na Kavčích Horách v Praze. Poté navštívíme vánoční Prahu.

Vedoucí: Lenka Proschková, Věra Svobodová, Zdeňka Vodná, Eva Dvořáková

 

Divadelní klub

První akce divadelního klubu bude 9. 10. 2008.

Kam?

Kino IMAX v Praze (trojrozměrný film)

Hrusice (památník Josefa Lady a projekt Pohádkové Hrusice)

Kdo? Žáci 6. - 9. ročníku

Vede: Zdeňka Vodná a Věra Svobodová

 

Program Science v IBM

V průběhu podzimu proběhne pro studijní skupinku deseti žáků 9. ročníku vědecký projekt Science ve IBM.

Pořádáno za předmět Informatika v 9. ročníku.

 

Divadlo žije

26. 9. 2008 proběhne hudebně dramatické představení Divadlo žije. Žáci se zúčastní v průběhu výuky. Představení je součástí povinného vyučování. Pořádáme pro 1- . 9. ročník.

Švýcarsko

18. 6. 2008 v odpoledních hodinách odjíždí skupina žáků na poznávací zájezd do Švýcarska. Návrat dětí je 23. 6. 2008. Vede Mgr. Lenka Proschková.

 

Projektový branný den

18. června proběhne projektový den s brannou tématikou. Program připravují žáci 2. stupně.

Mezinárodní den dětí

11. 6. 2008 proběhne v sokolovně vystoupení k MDD. Program pro děti si připravili tradičně žáci školy. Děti zahrají pohádku "O Sněhurce", zahraje hudební skupina a představí se hudebně dramatický obor ZUŠ Zruč nad Sázavou. Začátek v 8.30, vede paní vychovatelka Anna Kubíková.

Třídní schůzky

10. 4. 2008 od 16.00 proběhnou v kmenových učebnách třídní schůzky. Zároveň budete moci i od 15.00 do 18.00 provést volbu do školské rady.

Pro rodiče, jejichž děti pojedou do Švýcarska, se bude konat od 15.30 informační schůzka ve sborovně školy.

 

Projektový den

18. dubna proběhne projektový den na volné téma. Žáci 1. stupně budou pracovat v rámci svých tříd, žáci 2. stupně si mohou zvolit dílnu dle svého zájmu. Cílem je zájemcům o vědní obor poskytnout nadstandardní vědomosti a rozvíjet klíčové kompetence.

 

Testování 7. tříd

V pátek 4. dubna proběhne testování sedmé třídy - Potenciály. V 60 minutách mají žáci prokázat, jak jsou schopni zpracovat a orientovat se v informacích, jak jsou samostatní a rychlí. Srovnání budou mít v rámci celé ČR.

 

Dravci

19. března proběhne přednáška o dravcích. Vstupné 25 Kč.

 

Velikonoční koncert

18. března se nám představí v místním kostele sv. Jakuba páter Konečný, který představí dětem historické hudební nástroje.

 

Výsledky barevného týdne

1. místo – 9.B

2. místo – 2.B

3. místo – 8. třída a 1. třída

Třídy získávají žolíky.

 

K -centrum - exkurze 8. tříd

Dne 7. 1. se uskuteční exkurze do K-centra v Benešově. Odjezd od školy v 7.15, příjezd do Čechtic ve 13.45.

Mgr. Věra Svobodová

 

Lyžařský výcvikový kurz 2008

LVK proběhne od 13. 1. 2008 do 19. 1. 2008 v Dolním Dvoře v Krkonoších.

Vedoucí kurzu: Mgr. Iva Blažková

Instruktoři: Mgr. Petr Proschek

                Ladislav Navrátil

Zdravotník: Anna Kubíková

Dozory: PaedDr. Dagmar Žáková, Jiří Kletečka

Seznam potřeb je zde.

Třídní schůzky pro rodiče deváťáků

Ve čtvrtek 10. 1. 2008 od 15. 15 proběhnou v kmenových učebnách třídní schůzky.

Na programu je volba povolání, vyplňování přihlášek, výstupní hodnocení.

 

Vánoční řetěz školy

Žákovská rada vyhlásila výsledky akce Vánoční řetěz školy.

Celkem naše škola vyrobila 1280 m řetězu.

Délka řetězu

 

1. místo 8. třída              308 m  – 14,6 m na žáka

2. místo 9. B                  226 m  – 11,8 m na žáka

3. místo  9. A                 125 m  –  9,6 m na žáka

4. místo  7. třída              171 m –  6,84 m na žáka

5. místo  6. třída              171 m  –  5,7 m na žáka

6. místo  5. třída              94,5 m –  3,9 m na žáka

7. místo 1. třída              77 m    –  3,2 m na žáka

8. místo 2. B                  42 m    –  2,62 m na žáka

 

Ostatní třídy se nezúčastnily.

 

 Kvalita výroby řetězu

Nejkvalitnější a nejpěknější řetěz vytvořila pouze 8. třída

  1. místo   –   8. třída

 Foto z akce najdete zde.

 

Předvánoční koncerty žáků

V pondělí 17. 12. 2007 od 15.30 zazpívá náš soubor pod vedením PaedDr. Žákové a Mgr. Vesecké na dvoře Městyse Čechtice. V repertoáru mají vánoční koledy a písně.  Zároveň bude slavnostně otevřena vánoční prodejní výstava prací žáků základní školy.

V pondělí 17. 12. 2007 proběhne v prostorách ZŠ Čechtice vánoční koncert žáků ZUŠ Zruč nad Sázavou. Začátek akce bude v 17.00.

V úterý 18. 12. 2007 zazpívá  soubor ZŠ Čechtice nejprve v domě s pečovatelskou službou v Čechticích (začátek od 9.00), poté na Žižkově náměstí ve Vlašimi. Začátek akce je od 16.00.

V pátek 21. 12. 2007 proběhne od 9.00 v prostorách ZŠ Čechtice koncert pro všechny žáky naší školy. Jeho název je příznačný: Děti dětem. Náš soubor zazpívá vánoční koledy a písně, naladí nás na sváteční atmosféru. Na své si přijdou i naše SuperStar, které celou akci uvedou. Moderátorkami pořadu bude Magdalena Vilimovská a Ludmila Holejšovská.

 
 

Divadelní klub

Příznivci dramatického umění si mohou přijít na své ve čtvrtek 13. 12. 2007. Je pro ně zorganizován zájezd na divadelní představení Dobrý den, pane Gute!

Vedoucí: Věra Svobodová a Zdeňka Vodná

 

Barevný týden

V týdnu od 17. 12. 2007 do 21. 12. 2007 proběhne tradiční barevný týden. Pravidla soutěže stanovila žákovská rada. Naleznete je zde.

Barvy:

Pondělí – modrá barva

Úterý – bílá barva

Středa – černá barva

Čtvrtek – zelená barva

Pátek – červená barva

 

 

Návštěva POSLANECKÉ SNĚMOVNY 

6. 12. 2007 se žáci 8. a 9. třídy zúčastní podzimní schůze našich poslanců. Zájemci poté zhlédnou výstavu Albrecht z Valdštejna ve Valdštejnském paláci.  Ostatní návštěva Pražského hradu. Odjezd v 7.00 od školy, návrat kolem 15.00.

Klokánek

V sobotu 8. 12. 2007 proběhla akce v Klokánku v Praze. Zúčastnilo se 7 žáků základní školy: Katka Jirásková, Tereza Jančová, Petra Pražáková, Renata Suchlová, Martina Bartošová, Matyáš Vesecký, Lenka Mazaná.

S dětmi jsme si zazpívali a vyrobili malé dárečky.

 

Čerti a Mikuláš

 5. 12. 2007 bude ve škole již tradičně chodit Mikuláš a čerti. Organizace se ujímá 9. třída.

 

Chemická soutěž

6. 12. 2007 odjede několik žáků naší školy na soutěž v chemii, kterou pořádá SPŠCH, Křemencova, Praha.

 Přejeme hodně zdaru!!!

 
 

Vánoční řetěz školy

Žákovská rada vyhlásila předvánoční akci Vánoční školní řetěz. Naším cílem je vytvořit rekord v délce vánočního řetězu. Své výrobky odevzdávejte od 19. 11. do 19. 12. 2007 v 6. třídě Michaele Mojžíšové, Michaele Ptáčkové a Lence Vítové.

 

Projektový den

Plastík staví učebnu v přírodě, tak se jmenuje projektový den, který proběhne 24. 10. 2007 ve všech třídách. Děti v rámci projektu založí školní park. Projektový den končí pro 1. třídu v 11:30, pro další třídy dle upřesnění v žákovských knížkách, nejpozději však ve 12:25.

Přírodovědná exkurze

V pátek 9. 11. 2007 od 11:30 do 16:30 proběhne přírodovědná exkurze do Humpolce a Želiva. Zájemci se mohou hlásit do 24. 10. 2007 v ředitelně. Celá akce je pro děti zdarma. Akce je hrazena ze sběru PET víček.

 

Beseda s Policií ČR

18. října 2007 proběhne pro žáky 8. a 9. tříd beseda s Policií ČR. Beseda bude v rámci výuky OV, ETi a RV.

 

Divadlo Tábor

Dne 13. 12. 2007 pojedou žáci 5. – 9.třídy v rámci Divadelního klubu do Divadla Oskara Nedbala v Táboře. Zhlédnou zde představení "Dobře, pane Gutte!". Odjezd je v 8:00 od školy, příjezd je plánován na 13:00 ke škole.

Zájemci z řad rodičů se mohou hlásit u paní učitelky Svobodové.

Divadlo Praha

Dne 22. 10. 2007 jedou žáci 5. – 8.třídy v rámci Divadelního klubu do Malého Vinohradského divadla do Prahy. Zhlédnou zde představení Kytice. Odjezd je v 8:00 od školy, příjezd je plánován na 15:00 ke škole.

 

Sběr kaštanů 2007/2008

V letošním školním roce pokračuje sběr kaštanů. Kaštany je možné odevzdávat u pana školníka každé ráno. Musí být zbaveny slupek.

Projekt „Zdravý úsměv“ pokračuje

I v letošním školním roce pokračuje úspěšný projekt „Zdravý úsměv“, který vede dentální hygienička paní Ivana Fialková. V prvním ročníku proběhnou čtyři lekce, každá v jednom čtvrtletí školního roku 2007/2008. V ostatních ročnících proběhne v průběhu roku jedna lekce, která žákům osvěží již získané dovednosti. Žáci musí mít s sebou na lekci kartáček na zuby a kelímek. Lekce bude předem oznámena.

Věřím, že i letos bude mít projekt stejný ohlas jako v loňském školním roce. Nemusím připomínat, že paní Fialková poskytuje výuku dětem zcela zdarma.

 

Dolnokralovické hraní

21. 5. 2007 se dramatický kroužek pod vedením paní vychovatelky Anny Kubíkové zúčastnil Dolnokralovického hraní. Představení se velmi povedlo a líbilo se všem divákům.

Děkuji všem hercům i paní režisérce!

 

 

Projektový den

4. 6. 2007 si žáci 7. –  9. tříd připravili soutěžní branně-vědomostní den pro mladší spolužáky. Projektový den bude tentokrát v duchu soutěží a akcí na téma ochrana člověka za mimořádných situací.

1. třída – konec dne v 11:30

2. – 9. třída - konec dne ve 12:25

Odpolední výuka odpadá.

 

 

Fotografování

6. 6. 2007 proběhne v základní škole fotografování žáků. Předpokládaný počátek od 9:00 (podle slunečního svitu). Standardně děti obdrží 1 fotografii třídy. Prosíme rodiče, aby si s dětmi ujasnili, kolik dalších skupinových fotografií se spolužáky (malé skupinky) budou požadovat. Menším dětem, prosím, zapište tuto skutečnost do notýsku nebo na lísteček.

 

 

Memoriál

8. 5. 2007 proběhl tradiční Memoriál. Fotografie ze závodu naleznete zde.

 

 Soutěž PARAGRAF

V okresním kole soutěže se naši žáci umístili jako čtvrtí.

Blahopřejeme!

Projekt Zdravý úsměv

27. 3. 2007 proběhne projekt Zdravý úsměv. Cílenou skupinou jsou  žáci 1. i 2. stupně naší školy. Dentální preventistka Ivana Fialková odborně povede projekt po celý školní rok. Naučí děti starat se o své zoubky, rozumět jim a pochopit důležitost správné výživy.

Setkání na 3. čtvrtletí – 27. 3. 2007

Děti si musí přinést do školy kartáček na zuby a kelímek. Děkujeme.

 

Barevný týden

V týdnu od 18. 12. 2006 do 22. 12. 2006 proběhne Barevný týden.

V pondělí si oblékněte černou barvu,

v úterý červenou barvu,

ve středu modrou barvu,

ve čtvrtek oranžovou barvu,

v pátek budeme volat sníh bílou barvou.

V pátek proběhne soutěž o nejlepšího maskota školy a o nejlepší logo třídy. Podmínky soutěže vyhlásíme školním rozhlasem.

 

Mikuláš

5. 12. 2006 u nás chodil Mikuláš. Jaké z toho máme zážitky?

Na to by nám nejlépe odpověděli naši deváťáci.

Zeptala jsem se Ireny Kamarýtové:

Co bys doporučila dalším deváťákům?

Doporučila bych, aby si stejně jako my připravili pro všechny třídy program.

Jaký program?

Program toho, co budeme dětem říkat, jak budeme ve třídě působit. Samozřejmě je zapotřebí spolupracovat s paní třídní učitelkou.

Zeptala jsem se Eriky Matiko:

Kde bylo pro Vás vystoupení nejpříjemnější?

Pro nás v první třídě. To jsou děti nejkouzelnější.

Proč?

Spolupracovaly asi nejlépe a zdravě se bály.

Zeptala jsem se Štěpánky Peroutkové:

Jak hodnotíš vystoupení ve školce?

Vystoupení bylo velmi příjemné, přínosné bylo, že naši čerti nepoužili hrůzostrašné masky. Děti se tolik nebály.

Zeptala jsem se Jana Laloučka:

Jak hodnotíš roli čerta?

Mohli jsme více strašit. Trochu strachu neuškodí. Škoda, že jsme nesměli mít u menších dětí masky. Jinak vše proběhlo bez komplikací.

Projektový den

4. prosince proběhne v naší škole projektový den na téma "Chování a vztahy mezi lidmi."

Začátek v 7:55.

Konec – 1. třída:11:30

                2. – 9. třída: 12:25

Odpolední výuka odpadá!

Projekt společenská výchova

Od 14. září 2006 probíhá v ZŠ projekt Společenská výchova. Žáci 8. a 9. tříd se účastní společenské a předtaneční výchovy vždy ve čtvrtek v 15:30 pod vedením p. Maršálka. Cena 800,- Kč.

Závěrečný společenský "večírek" bude 30. 11. 2006 od 15:30. Jste srdečně zváni.

 

A je tu opět charita!!!

Začíná zima a i děti z dětských domovů potřebují nějaké to teplé oblečení. Chceš-li nám pomoci, tak oblečení, které nenosíš, nebo hračky, které nepotřebuješ a chceš je těmto dětem darovat, přines buď Štěpánce Peroutkové, Veronice Filipové, Erice Matiko nebo Ireně Kamarýtové do 9. třídy.
Všem předem moc děkujeme a věříme, že máte srdce na pravém místě.

Pořadatelky akce z 9. třídy

 

Klokánek aneb opuštěné děti chtějí mít také kamarády

Ve čtvrtek 26.10.2006 se uskuteční další akce na pomoc dětem z Klokánku. Zapojit se může každý, komu rodiče dovolí, aby přinesl oblečení, ze kterého už vyrostl, hračky, se kterými si už nehraje, sladkosti, které si odřekne... Rádi bychom jim dovezli dárky a uspořádali soutěže. Vzali bychom s sebou asi 15 dětí, které by obětovaly jeden den prázdnin a zaplatily si cestu do Prahy a zpět. Také by nám pomohly s pořádáním a organizací soutěží a mohly by si zasoutěžit.

Dagmar Žáková a Dana Vesecká

 

 

Sběr kaštanů a hliníku (sběr kaštanů ukončen k 6. 11. 2006)

V letošním školním roce se naše škola zapojila nejen do sběru bylin, papíru, baterií, třídění odpadu, ale i do sběru hliníku a plodů jírovců (kaštanů).

Kaštany odevzdávejte panu školníkovi denně ráno před vyučováním do 6. 11. 2006.

Hliník odevzdávejte panu učiteli Burdovi denně v dopoledních hodinách.
 

Soudní přelíčení pro 8. třídu

25. 10. 2006 pojedou opět zájemci z 8. tříd na soud. Vyslechnou rozsudek soudního přelíčení, které měli možnost již jednou sledovat. Bohužel, ne všichni mají zájem vidět a slyšet, kam až vedou lidské osudy.

Protože z 8. tříd se přihlásilo jen 24 žáků, doplnili jsme exkurzi žáky z 9. třídy, a to těmi, kteří si svou prací pro školu tento zájezd zaslouží.

Vede: V. Svobodová, M. Málková

 

Exkurze do volební místnosti v Čechticích

V pátek 20. 10. 2006 proběhne exkurze žáků 7. a 8. tříd do volební místnosti ve volebním okrsku Čechtice (volební místnost přímo v Čechticích). Pracovnice Obecního úřadu Čechtice dětem připravila přednášku o volbách a prohlídku všeho, co k volbám patří.

Exkurze doplňuje výuku občanské výchovy v 7. a 8. ročníku.

Doprovod: V. Svobodová, V. Sechovcová

 

Třicetiletá válka v Čechticích

25. 10. 2006 od 8:00 proběhne představení Třicetiletá válka. Akce je určena pro žáky 4. - 9. ročníku. Doplňuje výuku vlastivědy a dějepisu. Cena představení na žáka je Kč 30,-.

Divadlo Tábor

1. 12. 2006 se uskuteční další akce Divadelního klubu. Tentokrát pojedeme do divadla
O. Nedbala v Táboře. Zhlédneme představení Dvacet tisíc mil pod mořem. Odjezd v 6:45 od ZŠ, návrat ve 12:30 ke škole. Vybíráme 150 Kč. Na tuto akci přispívá SRPDŠ.

Doprovod: Věra Svobodová a Zdeňka Vodná

Rodiče, pokud máte zájem, můžete se přidat!

 
 

Terezín pro 9. třídu

9. 11. 2006 odjíždí žáci 9. ročníku v 6:00 do Terezína, kde se zúčastní projektu EU s tématem lidská práva. Hradí EU. Návrat v 15:30. (Předtaneční výchovu děti stihnou.)

Doprovod: Věra Svobodová a Lenka Proschková

 

Divadelní klub

9. 10. 2006 se zájemci o divadlo podívají do Národního divadla loutek v Praze. Odjezd v 7:00, návrat v 15:00. Na tuto akci přispívá SRPDŠ.

Doprovod: Věra Svobodová a Zdeňka Vodná

 

Soudní přelíčení pro 8. třídu

2. 10. 2006 pojedou žáci 8. třídy do Benešova. Zúčastní se soudního přelíčení. Odjezd v 11:30, návrat kolem 15:30. Na tuto akci přispívá SRPDŠ.

Doprovod: Věra Svobodová a Lenka Proschková

 

Pořad pro žáky 1. – 9. třídy

26. 9. 2006 proběhne protidrogový motivační výchovný program.  Pro první stupeň jsou to "Písničky o světě" a pro  druhý stupeň "Bariéry".

Cena představení je 25,- Kč

 

Prázdniny jsou u konce a začíná nový školní rok!

I v tomto roce Vám přejeme hodně úspěchů a nevšedních zážitků, a to hlavně prvňáčkům, kteří budou naši školu navštěvovat poprvé, a deváté třídě, která naopak bude z naší školy odcházet.

Přejeme spoustu dobrých známek všem spolužákům. Ať Vám školní rok uteče rychleji než prázdniny!!!

(Žákovská rada)
 

Výsledky soutěží 2006/2007

 Zde najdete výsledky soutěží.

 

Archiv 2005/2006

Odkaz na regionální stránku ZDE

Odkaz na regionální stránku v novém okně ZDE