Logo školy

Ocenění společnosti Scio

Vzděláváme pro udržitelný rozvoj

 TOPlist

 CNW:Counter

 

Poslední aktualizace provedena

01. 01. 2014

Optimalizováno pro rozlišení obrazovky 1024 x 768 bodů.


 

Základní škola Čechtice, okres Benešov

Na Lázni 335, 257 65 Čechtice

 

Sborovna                                                                                    

 

Informační materiál o bulimii a anorexii zde

 

Autorské právo - sdělení MŠMT

Autorský zákon ve školách

Sdělení MŠMT k dodržování autorského zákona ve školách - č. j.: 12 592/2009-20 ze dne 12. září 2009      

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy upozorňuje školy a školská zařízení na nutnost důsledného dodržování zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (autorský zákon).

  

K porušování autorského zákona ve školách a školských zařízeních dochází zejména rozmnožováním a šířením výňatků autorských děl (textů učebnic) bez souhlasu autorů nebo nakladatelů v písemné i digitální formě. Každá učebnice je autorským dílem, které může právnická osoba-škola užít volně (tj. bez souhlasu autora) výhradně pro svoji vnitřní potřebu (např. při školení svých zaměstnanců) – nikoli pro potřebu žáků, protože ti nejsou součástí školy jako právnické osoby. Zhotovování rozmnoženin a jejich půjčování nebo rozdávání žákům včetně šíření digitalizované učebnice je neoprávněným užitím autorského díla.

 

Důsledným dodržováním autorského zákona se zamezí případným sankcím, které by školám například na základě podnětu nakladatelů učebnic mohly být uloženy.

 

Pro učitele základních a středních škol je k dispozici  informační materiál

oap.pdf Soubor ke stažení (372,81 KB)

 

Zákoník práce

Uvolňování ze zaměstnání

Vyhláška o FKSP

Směrnice o cestovních náhradách   a  za pohonné hmoty

Fyzikální zajímavosti i nezajímavosti najdete na http://fyzweb.cuni.cz/

Omlouvání nepřítomnosti žáků ze strany lékařů

Školská jazyková terminologie pro 1. a 2. stupeň ZŠ zde

Portál www.edu.cz

Objednávky učebnic www.geom.cz

Přehled informačních zdrojů k RVP a tvorbě školních vzdělávacích programů zde

Pro výchovnou poradkyni: www.gov.cz

Zákony a vyhlášky: www.msmt.cz nebo www.atre.cz, http://www.otevrete.cz

Výzkumný ústav pedagogický: www.vuppraha.cz

Gymnázia: www.gymvla.cz, www.gbn.cz

Obchodní akademie: www.vlasimoa.cz

SPŠS Vlašim: www.sps-vlasim.cz

Výuka: http://fyzweb.mff.cuni.cz, www.wikipedia.cz, http://en.wikipedia.org/, http://studuj.jinak.cz,

          http://www.referaty.cz

Kina: www.imaxpraha.cz

Soutěž pro 5. ročníky: http://helpik.cz/index.php?mid=18&msid=16#cl46

O nás: http://www.mvcr.cz/regiony/st_cesky/pro_deti.html

Rámcový vzdělávací program: http://www.rvp.cz/

Fakulta: http://it.pedf.cuni.cz