Logo školy

Ocenění společnosti Scio

Vzděláváme pro udržitelný rozvoj

 TOPlist

 CNW:Counter

 

Poslední aktualizace provedena

15. 10. 2016

Optimalizováno pro rozlišení obrazovky 1024 x 768 bodů.


 

Základní škola Čechtice, okres Benešov

Na Lázni 335, 257 65 Čechtice

 

Školská rada a SRPDŠ


Členové školské rady od 1. 9. 2016

Seznam členů  
Ustavující schůze školské rady proběhla 1. 9. 2016 od 18.00.


Informace o SRPDŠ

Podle nového Občanského zákoníku se SRPDŠ transformuje s účinností od 1. 1. 2016 na spolek. Pro členy se nic nemění. Funkce spolku zůstávají stejné. 
Předseda Jiří Zelenka
Místopředseda Jiří Pospíšil
Pokladník Jana Klemová

Zapisovatelka: Lenka Komínková


Členové SRPDŠ2016/2017

Členové SRPDŠ 2016/2017

Předseda: Jiří Zelenka
Místopředseda: Jiří Pospíšil
Pokladník: Jana Klemová
Zapisovatelka: Lenka Komínková

Výše příspěvku na SRPDŠ byla jednohlasně přijata - 200 Kč / žák / školní rok

Zápis z ustavující schůze SRPDŠ z. s.
Zápis ze schůze 1. 9. 2016

Zimní schůze SRPDŠ 

SRPDŠ: termín 12. 1. 2017 - 19.00 - sborovna školy

Program: Ples


Podzimní schůze SRPDŠ 

SRPDŠ: termín 15. 10. 2016 - 19.00 - sborovna školy


Podzimní schůze SRPDŠ a ŠR

ŠR: termín 1. 9. 2016 - 18.00 - sborovna školy

SRPDŠ: termín 1. 9. 2016 - 19.00 - sborovna školy


Letní neformální schůze SRPDŠ

Termín 24. 6. 2016 - 19.00 - Jeníkov


Zimní schůze SRPDŠ

Termín 14. 1. 2016 - čtvrtek

SRPDŠ od 19.00


Schůze ŠR a SRPDŠ - podzim 2015

Termín stanovuji na 10. 9. 2015

ŠR od 18.00

SRPDŠ od 19.00

Program: Příspěvek členů - 200 Kč - vybírat do 15. 10. 2015

                Financování výtvarných potřeb - do výše 5 000 Kč

                Přechod na spolek od 1. 1. 2016 - volby , stanovy, postup při přechodu na 

                spolek


Schůze školské rady – jarní

Program:
1. ŠVP změny, návrh na ŠD
2. Škola podporující zdraví - záměr jídelna, koutky ve škole
3. Ukázka čipů a záměr na zabezpečení školy
4. Rodilý mluvčí 2015/2016
5. Dotace a granty
6.Oprava TV - podlaha
7. Nově zařídit 4. třídu
8. Záměr 2015/2016


Schůze školské rady - podzimní

proběhne 17. 9. 2015 od 18.00 ve sborovně školy. Výroční zpráva, ŠVP, diskuse

Schůze SPRDŠ

proběhne 17. 9. 2015 od 19.00 ve sborovně školy.

Program ŠR:

ŠVP, výroční zpráva, třídní schůzky

Program SRPDŠ:

Třídní schůzky - termín 7. 11. 2013

Plenární schůze 

Volný program a dotazy


Zimní schůze SRPDŠ

proběhne 8. 1. 2015 v 19.00 ve sborovně školy.
Program: příprava plesu, který se bude konat 7. 2. 2015Schůze školské rady

proběhne 2. 10. 2014 od 18.00 ve sborovně školy. Jedná se o ustavující schůzi.
Program: stanovy, jednací řád, práva a povinnosti dle ŠZ, výroční zpráva, diskuse

Práce SRPDŠ ve školním roce 2013/14

Čerpání rozpočtu v roce 2012/13
Návrh na čerpání rozpočtu na 2013/14


Členové ŠR od 8. 1. 2013

Seznam členů

Letní schůze SRPDŠ 2014

13. 6. 2014 od 19.00 v Restauraci "U Zlaté Prahy"

Poplesová schůze SRPDŠ 27. 2. 2014

Na základě návrhu některých z Vás a po domluvě s naším předsedou Jiřím Zelenkou si jeho jménem dovoluji Vás pozvat na 

poplesovou schůzi SRPDŠ, a to 27. 2. 2014 od 19.00 ve sborovně.

Program: ples - zhodnocení, knihy za odměnu...


Letní schůze školské rada při ZŠ Čechtice

Letní schůze ŠR při ZŠ Čechtice se bude konat v úterý 17. 6. 2014 od 19.00 ve sborovně školy.

Program ŠR:

ŠVP, návrh výroční zprávy, forma třídních schůzkek, volby do ŠR, školní řád a další...
Schůze Školské rady a SRPDŠ při ZŠ Čechtice


Zimní schůze ŠR a SRPDŠ při ZŠ Čechtice se bude konat ve čtvrtek 16. ledna 2014. Školská rada od 18.00, členská schůze SRPDŠ od 19.00 ve sborovně školy.


Program ŠR:
Rozpočet školy, třídní schůzky,  ŠVP od 2014, volná témata, inspekční zpráva, diskuse

Program SRPDŠ:
Přechod na spolek
LVK 2014
Plavání 2014
Ples 2014
Volitelné předměty 2014
Inspekční zpráva
Třídní schůzky - forma
Volný program a diskuse
Postup při nepřispívání do fondu

Schůze Školské rady a SRPDŠ při ZŠ Čechtice

Podzimní schůze ŠR a SRPDŠ při ZŠ Čechtice se bude konat ve čtvrtek 26. září 2013. Školská rada od 18.00, členská schůze SRPDŠ od 19.00 ve sborovně školy.

Program ŠR:

ŠVP, výroční zpráva, třídní schůzky

Program SRPDŠ:

Třídní schůzky - termín 7. 11. 2013

Plenární schůze 

Volný program a dotazy

Stručný zápis ze schůze SRPDŠ:

Schůze SRPDŠ dne 26. 9. 2013

Úvodní schůzka členů SRPDŠ proběhla ve čtvrtek 26. září. 
Projednávaná témata:
1. Návrh nových členů z 1. ročníku - 6 nových členů - volba bude provedena anketou v elektronické žk
2. Návrh výše členského příspěvku - 200 Kč - odsouhlasení/neodsouhlasení bude provedeno pomocí ankety v elektronické žk
3. Návrh na čerpání rozpočtu na 2013/2014 - bude uveřejněno v elektronické žk
4. Rekapitulace čerpání za 2012/2013 - bude uveřejněno v elektronické žk
5. Projednání a následné doporučení provedení šetření "socioklimatu" ve třídách
6. Projednání informačního materiálu o programu školy v oblasti prevence rizikového chování - doporučeno zpřístupnit na webu školy, v elektronické ŽK a dále v malém počtu i v tištěné podobě k vyzvednutí na třídních schůzkách
7. Třídní schůzky - 7. 11. 2013 od 16.00 ve třídách
8. Termín rodičovského plesu 21. 2. 2014
9. Projednání problematiky rodičů neplatících příspěvky - bude požadováno v případě nezaplacení v naturální podobě ve výši 200 Kč
10. Doporučeno znovu informovat některé rodiče nižších ročníků (z 1. A, 2., 3., 4. třídy) o elektronické žk, kde jsou kompletní informace o dění ve škole. Doporučit rodičům týdně sledovat žk. Škola takto reaguje na podněty rodičů, že nemají od dětí zprávy o dění ve škole. 
11. Informace: Na elektronické žk jsou umístěny nově domácí úkoly jako pojistka pro rodiče. Nesupluje to zapisování DÚ žáky do úkolníčků. Slouží jako pomoc rodičům při kontrole dětí. 
12. Nabídnout rodičům 1. - 5. ročníku předvánoční fotografování - vyfotografování bude nezávazné - rodiče mohou a nemusí koupit
13. Změna organizace plavání ve školním roce 2014/15 - jako týdenní pobyt s plaveckým výcvikem - doporučeno 
14. Další schůzka výboru SRPDŠ bude 16. 1. 2013 od 7.00Schůze Školské rady a SRPDŠ při ZŠ Čechtice

Zimní schůze ŠR a SRPDŠ při ZŠ Čechtice se bude konat ve čtvrtek 17. ledna 2013. Školská rada od 17.30, členská schůze SRPDŠ od 19.00 ve sborovně školy.

Program ŠR:

Školní řád

Dodatečné volby do školské rady z řad pedagogů 8. 1. 2013

Volba předsedy ŠR

Výsledek voleb je zde.

Program SRPDŠ:

Příprava plesu

Volný program a dotazy

Zápis ze 17. 1. 2013 naleznete zde


Schůze Školské rady a SRPDŠ při ZŠ Čechtice

Podzimní schůze ŠR a SRPDŠ při ZŠ Čechtice se bude konat ve čtvrtek 20. září 2012. Školská rada od 18.00, členská schůze SRPDŠ od 19.00 ve sborovně školy.

Program ŠR:

ŠVP, školní řád, výroční zpráva

Program SRPDŠ:

Třídní schůzky 8. 11. 2012 od 16.00

Plenární schůze 8. 11. 2012 od 16.00

Volný program a dotazy

Zápis ze schůzeZápis z plenární schůze SRPDŠ 22. 11. 2011

Zápis 22. 11. 2011


Zimní schůze SRPDŠ a Školské rady

se bude konat 17. ledna 2012.

Školská rada - začátek v 17.30 ve sborovně
SRPDŠ - začátek v 19.00 ve sborovně

Program SRPDŠ:  Příprava plesu


Schůze SRPDŠ při ZŠ Čechtice

Podzimní schůze SRPDŠ při ZŠ Čechtice se bude konat ve čtvrtek 29. září 2011 od 18.00 ve sborovně školy.

Program:

Třídní schůzky 22. 11. 2011 od 16.00

Plenární schůze 22. 11. 2011 od 16.00

Volný program a dotazy

Zápis ze schůze je zde

 


Schůze SRPDŠ při ZŠ Čechtice

Letní schůze SRPDŠ při ZŠ Čechtice se bude konat v pátek 10. 6. 2011 od 19.00 na sokolském hřišti.

Program:

Ukončení roku

Volný program a dotazy


Schůze SRPDŠ při ZŠ Čechtice

Podzimní schůze SRPDŠ při ZŠ Čechtice se bude konat ve čtvrtek 7. 4. 2011 od 19.30 v restauraci Lilie.

Program:

Výsledky plesu

Třídní schůzky 13. 4. 2011 od 16.00

Volba předsedy SRPDŠ

Volný program a dotazy

Zápis ze schůze zde: zápis 7. 4. 2011


Schůze SRPDŠ při ZŠ Čechtice

Zimní schůze SRPDŠ při ZŠ Čechtice se bude konat ve středu 5. 1. 2011 od 19.30 ve sborovně školy.

Program:

Ples 18. 2. 2011– Minor

Tombola

Volby do ŠR

Volný program a dotazy

 

 


Schůze SRPDŠ při ZŠ Čechtice

Podzimní schůze SRPDŠ při ZŠ Čechtice se bude konat ve středu 29. září 2010 od 19.00 ve sborovně školy.

Program:

Třídní schůzky 10. 11. 2010 od 16.00

Plenární schůze 10. 11. 2010 od 16.00

Volný program a dotazy

 


 

 

Schůze Školské rady při ZŠ Čechtice

Podzimní schůze  ŠR  při ZŠ Čechtice se bude konat ve středu 15. září 2010 od 18.00  ve sborovně školy.

Program:

Výroční zpráva

Volný program


 

Schůze Školské rady při ZŠ Čechtice

Jarní schůze  ŠR  při ZŠ Čechtice se bude konat ve středu 2. června 2010 od 18.00  ve sborovně školy.

Program:

ŠVP

Rozpočet, rozbor hospodaření

Výroční zpráva, návrh

Volný program a dotazy


Schůze SRPDŠ při ZŠ Čechtice

Jarní schůze SRPDŠ při ZŠ Čechtice se bude konat ve čtvrtek 8. dubna 2010 od 19.00 ve sborovně školy.

Program:

Hodnocení plesu

Termín plesu v roce 2011 - 11. 02. 2011 nebo 18. 02. 2011

Volný program a dotazy

Stoly na stolní tenis, příspěvek na motivační výlet

 

Schůze SRPDŠ při ZŠ Čechtice

Zimní schůze SRPDŠ při ZŠ Čechtice se bude konat ve čtvrtek 7. ledna 2010 od 19.00 ve sborovně školy.

Program:

Příprava plesu

Volný program a dotazy


 

Společná schůze Školské rady při ZŠ Čechtice a SRPDŠ při ZŠ Čechtice

Podzimní schůze ŠR a SRPDŠ při ZŠ Čechtice se bude konat ve čtvrtek 24. září 2009 od 18.00 a  od 19.00 ve sborovně školy.

Program:

Výroční zpráva 2008/2009

Třídní schůzky

Plenární schůze

Volný program a dotazy

 

 

 

Společná schůze Školské rady při ZŠ Čechtice a SRPDŠ při ZŠ Čechtice

Jarní schůze  ŠR a SRPDŠ při ZŠ Čechtice se bude konat ve čtvrtek 4. června 2009 od 18.00 a  od 19.00 ve sborovně školy.

Program:

ŠVP

Rozpočet, rozbor hospodaření

Výroční zpráva, návrh

Volný program a dotazy

 

Schůze SRPDŠ při ZŠ Čechtice

Zimní schůze SRPDŠ při ZŠ Čechtice se bude konat ve čtvrtek 8. ledna 2009 od 19.00 ve sborovně školy.

Program:

Příprava plesu

Volný program a dotazy

 

 

 

Společná schůze SRPDŠ při ZŠ Čechtice a Školské rady při ZŠ Čechtice

Podzimní schůze SRPDŠ při ZŠ Čechtice se bude konat ve čtvrtek 6. listopadu 2008 od 19.00 ve sborovně školy.

Program:

Příprava třídních schůzek SRPDŠ

Dotazníkové šetření

Projednání stížnosti ze října 2008

Volný program a dotazy

 

Schůze SRPDŠ při ZŠ Čechtice

Podzimní schůze SRPDŠ při ZŠ Čechtice se bude konat ve čtvrtek 9. října 2008 od 19.00 ve sborovně školy.

Program:

Příprava třídních schůzek SRPDŠ

Volný program a dotazy

Volba nových členů SRPDŠ

 

Schůze Školské rady při ZŠ Čechtice

Podzimní schůze Školské rady při ZŠ Čechtice se bude konat ve čtvrtek 9. 10. 2008  od 18:00 ve sborovně školy.

1. Výroční zpráva 2007/2008

2. Rozvrh hodin 2008/2009

3. Rozpočet

4. Ostatní, volná diskuse

 

 

Schůze Školské rady při ZŠ Čechtice

Letní schůze Školské rady při ZŠ Čechtice se bude konat ve čtvrtek 12. 6. 2008  od 18:00 ve sborovně školy.


 
Program:

Seznámení s dokumenty a legislativou školské rady

Pověření členů školské rady

Volba předsedy školské rady

Hospodaření školy

Návrh výroční zprávy školy

Projednání inspekční zprávy

Školní řád

Klasifikační řád

Změny v ŠVP

Další program dle potřeby

 
 

Schůze SRPDŠ při ZŠ Čechtice

Schůze SRPDŠ při ZŠ Čechtice se bude konat ve čtvrtek 13. března 2008 od 19.00. 

Program:

Zhodnocení plesu

Volný program a dotazy

Třídní schůzky 10. 4. 2008

 

Volby do školské rady z řad rodičů

Volby do školské rady z řad rodičů proběhnou 10. 4. 2008 od 15.00 ve sborovně školy.

Každý z rodičů obdrží jeden volební lístek (i pokud má více dětí ve škole) s  kandidáty z řad

rodičů. První kolo voleb bylo uskutečněno 17. 1. 2008 na schůzi SRPDŠ.

Před volbami budou distribuovány volební lístky rodičům prostřednictvím žáků.

Volební řád do Školské rady při ZŠ Čechtice

Volební komise

 

Schůze SRPDŠ při ZŠ Čechtice

Zimní schůze SRPDŠ při ZŠ Čechtice se bude konat ve čtvrtek 17. ledna 2008 od 19.00 ve sborovně školy.

Program:

Příprava plesu

Volný program a dotazy

Výběr nových kandidátů do školské rady

Plenární schůze SRPDŠ při ZŠ Čechtice

Podzimní plenární schůze SRPDŠ při ZŠ Čechtice se bude konat ve čtvrtek 8. listopadu 2007 od 16.00 v jídelně školy.

Program:

Volba nových členů SRPDŠ

Příspěvky rodičů na školní rok 2007/2008

 

Schůze SRPDŠ při ZŠ Čechtice

Podzimní schůze SRPDŠ při ZŠ Čechtice se bude konat ve čtvrtek 4. října 2007 od 19.00 ve sborovně školy.

Program:

Příprava třídních schůzek SRPDŠ

Volný program a dotazy

Volba nových členů SRPDŠ

Schůze Školské rady při ZŠ Čechtice

Jarní /letní schůze Školské rady při ZŠ Čechtice se bude konat ve čtvrtek 4. října 2007 od 18:00 ve sborovně školy.

Program:

Koncepce školy

Hospodaření školy

Další náměty k práci

Schůze Školské rady při ZŠ Čechtice

Jarní /letní schůze Školské rady při ZŠ Čechtice se bude konat ve čtvrtek 21. června 2007 od 18:00 ve sborovně školy.

Program:

Výroční zpráva školy za školní rok 2006/2007

RVP – ŠVP

Další náměty k práci

 

Další schůzka SRPDŠ

Schůzka SRPDŠ je naplánována na 23. 6. 2007 od 19:00 na školním dvoře. Dobrou náladu s sebou.

 

Organizace plesu:

Termín: 16. 2. 2007 od 20:00, hraje Minor, vstupné 100,-

Tombola od 29. 1. 2007 do 15. 2. 2007 odevzdat do školy

Odvoz tomboly do sálu a příprava sálu 15. 1. 2007 od 17:00

Topení 16. 2. 2007 od 11:00, event. od 14:00 - zajistí školník, později p. Fialka

Zahájení plesu od 20:00

Předtančení: od 20:30

Úklid po plese: 17. 2. 2007 - od 14:00 v sále

Schůze SRPDŠ při ZŠ Čechtice

Zimní schůze SRPDŠ při ZŠ Čechtice se bude konat ve čtvrtek 15. března 2007 od 19.00 ve sborovně školy.

Program:

Hodnocení  plesu

Volný program a dotazy

 

Schůze SRPDŠ při ZŠ Čechtice

Zimní schůze SRPDŠ při ZŠ Čechtice se bude konat ve čtvrtek 11. ledna 2007 od 19.00 ve sborovně školy.

Program:

Příprava plesu

Volný program a dotazy

Schůze Školské rady při ZŠ Čechtice

Podzimní schůze Školské rady při ZŠ Čechtice se bude konat ve čtvrtek 21. září 2006 od 18:00 ve sborovně školy.

Program:

Výroční zpráva školy za školní rok 2005/2006

RVP

Další náměty k práci

 

Schůze SRPDŠ při ZŠ Čechtice

Podzimní schůze SRPDŠ při ZŠ Čechtice se bude konat ve čtvrtek 21. září 2006 od 19.00 ve sborovně školy.

Program:

Příprava třídních schůzek SRPDŠ

Volný program a dotazy

 

Schůze Školské rady při ZŠ Čechtice

Jarní schůze Školské rady při ZŠ Čechtice se bude konat v úterý 23. května 2006 od 18.00 ve sborovně školy.

Program:

Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2005

Návrh výroční zprávy školy za školní rok 2005/2006

Strategický plán rozvoje školy

RVP

Tělocvična

Další náměty k práci

 

Schůze SRPDŠ při ZŠ Čechtice

Jarní schůze SRPDŠ při ZŠ Čechtice se bude konat v úterý 23. května 2006 od 19.00 ve sborovně školy.

Program:

Zhodnocení rodičovského plesu

Předání funkcí předsedy a pokladníka

Volný program a dotazy

 

Členové Školské rady při ZŠ Čechtice

Členové SRPDŠ při ZŠ Čechtice

 

Dokumenty k nahlédnutí v kanceláři školy:

Zřizovací listina Školské rady při ZŠ Čechtice

 

Odkaz na regionální stránku ZDE

Odkaz na regionální stránku v novém okně ZDE