Logo školy

Ocenění společnosti Scio

Vzděláváme pro udržitelný rozvoj

 TOPlist

 CNW:Counter

 

Poslední aktualizace provedena

1.9.2013

Optimalizováno pro rozlišení obrazovky 1024 x 768 bodů.


 

Základní škola Čechtice, okres Benešov

Na Lázni 335, 257 65  ČechticeNávštěvní kniha  - informace o přijímacím řízení, přihlášky na SŠ, zápisové lístky (otevřete návštěvní knihu)


Škola pracuje v projektu Minimalizace šikany
Minimalizace šikany
Proškolení pedagogové:


Mgr. Lenka Proschková          Mgr. Marie Málková
PaedDr. Dagmar Žáková         Mgr. Ing. Šárka Lohrová
Mgr. Dana Vesecká                 Mgr. Lucie Slunečková


Výchovná poradkyně

PaedDr. Dagmar Žáková


poskytuje poradenskou činnost v následujících oblastech:
 • poskytuje informace při výběru vhodné střední školy, nabízí pomoc při vyplňování přihlášek,
 • nabízí poradenství při řešení problémů žáků (školní neúspěchy, kázeňské problémy, konfliktní situace, špatné vztahy ve třídě),
 • pomáhá v péči o žáky se specifickými poruchami učení (dyslexie, dysortografie, dyskalkulie...),
 • eviduje a pracuje s mimořádně nadanými žáky,
 • zajišťuje spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou,
 • spolupracuje s institucemi zabývajícími se péčí o dítě,
 • pomáhá žákům, pokud potřebují pomoci s potížemi osobního rázu,
 • spolupracuje na prevenci a minimalizaci šikany.


Konzultační hodiny:
Denně dle telefonické domluvy pro rodiče.
Kdykoliv pro žáky podle závažnosti, nebo po předchozí domluvě.


Ráno od 7.00 – 7.30 – v kanceláři výchovné poradkyně (kromě úterý)
Pondělí 7.30 - 8.30 a 15.10 - 15.30 a čtvrtek od 12.30 do 13.00  – v kanceláři výchovné poradkyně
Koordinátorka prevence a minimalizace šikany

Mgr. Ing. Šárka Lohrová

 • Poskytuje metodické vedení při ozdravování klimatu ve třídách.
 • Poskytuje odbornou konzultaci učitelům v oblasti vztahů v kolektivech.
 • Mapuje klima školy.
 • Je garantem společného vzdělání pedagogických pracovníků v oblasti minimalizace šikany.


Konzultace dle domluvy.


Metodička pro prevenci rizikového chování žáků

Mgr. Ing. Šárka Lohrová

Poskytuje konzultace rodičům, žákům i učitelům v oblasti prevence a řešení patologických jevů jako jsou:

 • kouření,
 • alkohol,
 • záškoláctví,
 • gamblerství,
 • sebepoškozování,
 • poruchy příjmu potravy,
 • další patologické jevy.

Konzultace jsou poskytovány denně po domluvě a ve středu od 7.00 do 7.30.Odkaz na regionální stránku ZDE

Odkaz na regionální stránku v novém okně ZDE